Loader

Impressum

Odpowiedzialna za treść
Agnieszka Włodarczak
Dyrektor ds. Personalnych
VOSS Automotive Polska Sp. z o.o.
Nowa Wieś Legnicka 101
59-241 Legnickie Pole
Polska

Informacje o firmie
VOSS Automotive Polska sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Legnickiej
Nowa Wieś Legnicka 101
59-241 Legnickie Pole

tel.: +48 76 724 501
email: VAP@voss.net
www.voss.pl

NIP 897-16-94-239
Regon 932994424
BDO 000102784

KRS 0000206826
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 5.500.000 zł

Zarząd
Prezes Zarządu – Janusz Niemiec
Członek Zarządu – Witold Telążka